Vzkazy, informace

Předvánoční posezení v Liberci

Začal měsíc prosinec a náš klub ho zahájil setkáním v Liberci.

Sešlo se nás 14 i se třemi ženami z Prahy. Měli jsme se velmi dobře, po informacích o činnosti za tento rok a plánování akcí na příští rok se rozproudila čilá zábava.